ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: อาจารย์ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ

ปีการศึกษา 2560

  1. เขียนอย่างไรให้ได้ทุน (Proposal)
  2. KM: Day 2018

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง