ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: อาจารย์ภัทรานี ดนัยสวัสดิ์

ปีการศึกษา 2560

  1. วิจัยการเรียนการสอนไม่ได้มีแต่ทำสื่อ
  2. การให้คำปรึกษาจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง