ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

อบรมการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 2/59

เทอม 2 / 2559 วันที่ 13 มกราคม 2559


วันที่ประกาศ: 13 มกราคม 2560, 12:00

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2017 เวลา 00:00 ถึง 00:00น.
รวมเวลา
120 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม