ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

KM: Day 2018


วันที่ประกาศ: 27 กันยายน 2561, 15:16 อ่านต่อ >>

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R


วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2561, 09:18 อ่านต่อ >>

เขียนอย่างไรให้ได้ทุน (Proposal)


วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2561, 09:13 อ่านต่อ >>