ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ประเภทผู้ใช้งาน
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่/อาจารย์
รหัสนักศึกษา
เจ้าหน้าที่/อาจารย์
รหัสผ่าน


โปรดอ่าน!!:
สำหรับระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ไปที่ http://ev.rsu.ac.th เท่านั้น


ขณะนี้ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ตั้งอยู่ทห้อง 602-C ชั้น 6 อาคาร 1
มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ 5724 ครับ