KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

Template สำหรับทำโปสเตอร์การจัดการความรู้

Template สำหรับจัดทำโปสเตอร์
http://isdc.rsu.ac.th/km/files/template_A1.ai

สามารถเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

เข้าสู่ระบบ