เว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย

1ตรวจสอบไฟล์ผลสอบ


2วิเคราะห์ข้อสอบ


 


สามารถทำงานได้สมบูรณ์เฉพาะบนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox และ Opera เท่านั้น


พัฒนาโดย ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี และ ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี


หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล wutthipong.c@rsu.ac.th


โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต